Trekhaakcentrum header

Privacy verklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast 26 juni 2019.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Trekhaakcentrum.nl gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Trekhaakcentrum.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Trekhaakcentrum.nl handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens-bescherming.

Wie is Trekhaakcentrum.nl

Trekhaakcentrum.nl, gevestigd aan de Brieltjenspolder 30 te 4921 PJ Made en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34289186, is actief in de wereld van trekhaakmontages voor fietsendragers, aanhangwagens en caravans.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Trekhaakcentrum.nl wanneer u de website bezoekt?

Op de website van Trekhaakcentrum.nl kunt u bekijken welke diensten wij aanbieden, een prijsberekening aanvragen of een formulier invullen om ons een vraag te stellen. U kunt een all-inclusive prijs opvragen via de online kentekentool op onze website. Wanneer u kiest voor een offerte per email dan vragen we u om de volgende gegevens:

Aanhef (Dhr of Mevr) Telefoon
Naam Voorkeursdatum
E-mailadres Aanvullende informatie
Kenteken  

Soms wordt een kenteken of auto niet herkend door de kentekentool. In de meeste gevallen gaat het om een zeer jonge auto die onlangs op kenteken is geregistreerd of om een minder gangbare auto. In die gevallen een offerte aanvragen voor de trekhaakmontage. In dat geval vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Naam Merk en model
E-mailadres Bouwjaar
Telefoonnummer Vraag of opmerking
Kenteken  

Kiest u voor het maken van een afspraak dan vragen we u om de volgende gegevens:

Aanhef (Dhr of Mevr) E-mailadres
Naam Telefoon

Wanneer u een vraag heeft aan Trekhaakcentrum over bijvoorbeeld onze producten of montage ervan kunt u een formulier invullen en via de website aan ons e-mailen. In dat geval vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Voor- en achternaam Telefoonnummer
E-mailadres Vraag of opmerking

We kunnen u vragen om uw mening over onze dienstverlening op de website van KlantenVertellen achter te laten. Om u daarvoor aan te kunnen melden, verwerken wij uw:

Voornaam E-mailadres
Woonplaats  

Klantencontactcentrum

Wanneer u ons belt kunnen de gesprekken voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden worden opgenomen, dit wordt aan het begin van het gesprek gemeld. In dit geval verwerken wij uw:

Naam Telefoonnummer
Vraag of opmerkingen  

Vervangend vervoer

Indien u gebruik maakt van het door ons beschikbaar gestelde vervangend vervoer dan maken wij een kopie van uw geldig rijbewijs. Bij inlevering van de huurauto vernietigen wij deze kopie onmiddellijk.

Geautomatiseerde besluitvorming

Trekhaakcentrum.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor de betrokkenen zou kunnen hebben.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Grondslag
NAW gegevens Maximaal 7 jaar Overeenkomst; wettelijke verplichting
Telefoon en e-mailadres Maximaal 7 jaar Overeenkomst; wettelijke verplichting
Kentekengegevens Maximaal 7 jaar Overeenkomst; wettelijke verplichting
Rijbewijs (kopie) Gedurende leenperiode Overeenkomst
Overige persoonsgegevens Maximaal 2 jaar Toestemming
Gespreksopnames 30 dagen Gerechtvaardigd belang

Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor:
  • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • het factureren en het afhandelen van uw betalingen;
  • het verstrekken van uw gegevens op basis van wet- en/of regelgeving;
  • het verstrekken van uw gegevens aan derden voor het uitvoeren van de overeenkomst.

In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer dit voor het uitvoeren van de dienstverlening noodzakelijk is. De werknemers van Trekhaakcentrum.nl zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Derde partijen

Met bedrijven die deze (persoons)gegevens in onze opdracht verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid te bewaken. Trekhaakcentrum.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd

Trekhaakcentrum.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op privacy@trekhaakcentrum.nl.

Bezoek aan de website

Bij uw bezoek aan onze website wordt een “browser-vingerafdruk” van uw cookie-voorkeuren opgeslagen.

Cookies of vergelijkbare technieken die Trekhaakcentrum.nl gebruikt

Via deze website kan Trekhaakcentrum.nl gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een klein tekstbestand op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone opgeslagen. We gebruiken de volgende cookies:

  • noodzakelijke cookies – deze gebruiken we om de basisfuncties van de website goed te laten werken. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens;
  • statistiek cookies – deze cookies verzamelen anoniem gegevens zodat we onze website in de toekomst kunnen verbeteren;
  • voorkeur cookies – deze cookies verzamelen gegevens die gebruikt worden om uw voorkeuren zoals taal; regio of vormgeving van de website te onthouden;
  • marketing cookies – houden het surfgedrag bij en maken het mogelijk om ingesloten links naar bijvoorbeeld Facebook of anderen te tonen op de website.

Meer toelichting over de gebruikte cookies is te vinden op https://www.trekhaakcentrum.nl/cookieverklaring/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trekhaakcentrum.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@trekhaakcentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Trekhaakcentrum.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Trekhaakcentrum.nl controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@trekhaakcentrum.nl.